Utrustning

Kranbil 1

Vi har kranbil/bodbil med lågbyggt maskinsläp, kranen når 30 meter med jibb. Den används mest vid husmonteringar, båttransporter, bod & containertransporter utkörning av byggmaterial och vid lyft av taktegel bl.a. personkorgar, både fasta och hängande, gripskopa & timmergrip är en del av utrusningen.

Utöver detta transporterar vi våra egna pumpar, elverk och rör vid etableringar av pumpjobben.

Niclas är förare.

Kranbil 2

Detta är vår senaste medlem i fordons-flottan. Det är en specialbyggd  kranbil, anpassad för att transportera exempelvis högt gods.

Marcus är förare.

Bil 3

Vår lastväxlare som kör  TMA och transporter av olika slag.

Melinda är förare.

Lastväxlare TMA

Bil 4

För mindre transporter och lyft använder vi “lill-bilen”som kan lyfta upp till ett ton med sin kran. Vid pumparbeten är det oftast denna pärla som ställer upp!